Hoppa till sidans innehåll

Nya EASA-regler


Nya EASA-regler träder i kraft 1a februari 2018.

Hela regelverket finns att läsa här: https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/nya-regler-for-dronare/

Några utdrag ur regelverket för farkoster under 7 kg:

3 kap. Bestämmelser för obemannade luftfartyg – kategori 1 och 2
1 § Vid flygning med ett obemannat luftfartyg enligt kategori 1 och 2 ska följande kriterier vara uppfyllda:
1. Flygningar ska ske så att det obemannade luftfartyget är väl inom syn-håll för piloten (utan hjälp av visuella hjälpmedel såsom kikare) och inom luftfartygets operativa räckvidd. Hänsyn ska tas till annan pågående aktivitet, topografi och eventuella hinder, atmosfärisk påverkan på radioförbindelse, störning på använd frekvens, väderpåverkan etc.
2. Innan en flygning genomförs ska den planeras och förberedas med hjälp av en flygkarta för att säkerställa inom vilken typ av luftrum som flygningen kommer att utföras.
3. Innan flygning ska piloten ta del av uppdaterad information om eventu-ella restriktioner eller särskilda villkor från AIP, AIP Supplement, NOTAM, länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen.
4. Vid flygning i mörker ska det obemannade luftfartyget vara utrustat med belysning på ett sådant sätt att det obemannade luftfartygets position och färd-riktning tydligt kan uppfattas.
5. Piloten ska vara väl förtrogen med det obemannade luftfartygets funk-tion och styrning, samt ha förvissat sig om att flygningen kan utföras på ett säkert sätt.
6. En pilot ska vara utsedd till befälhavare för varje flygning.
7. Operatören ska säkerställa att systemet underhålls enligt tillverkarens anvisningar samt att systemets status ses över innan en flygning genomförs.
8. Piloten ska förvissa sig om att systemet fungerar under hela flygningen.
9. Om det obemannade luftfartyget är utrustat för automatisk flygning, ska det alltid finnas en möjlighet att kunna ta över styrningen för att säkerställa att undanmanöver kan utföras.
10. En flygning i okontrollerat luftrum ska ske på en höjd som är lägre än 120 m (400 ft) över marken eller vattnet.
11. Piloten ska övervaka det omgivande luftrummet för att kunna väja för all annan luftfart.
12. Flygning ska ske på ett sådant sätt att störningar för människor och djur minimeras.
13. Flygning närmare än 1 000 m från de helikopterflygplatser som anges i AIP AD1.1 mom 11 får endast ske i samråd med berörd helikopterflygplats.

 

Märkning
16 § Obemannade luftfartyg som tillhör kategori 1 ska vara märkta med operatörens namn och telefonnummer. Obemannade luftfartyg som tillhör kategori 2, 3 och 5 ska vara märkta med operatörens namn och telefon-nummer, samt med det tillståndsnummer som tilldelats av Transportstyrelsen. För kategori 4 gäller att det obemannade luftfartygets registreringsbeteckning ska anges på det obemannade luftfartyget samt i kontrollstationen.

 

Tilläggsbestämmelser för obemannade luftfartyg – kategori 1
2 § Innan en flygning genomförs ska piloten upprätta ett flyg- och säker-hetsområde, vars utbredning ryms inom avsedd terräng och omgivning, med avseende på avstånd till människor, djur och egendom. Under hela flygningen ska det finnas ett horisontellt säkerhetsavstånd mellan det obemannade luft-fartyget och människor, djur och egendom som inte hör till flygningen, så att ingen eller inget kan komma till skada.
3 § Flygning i kontrollerat luftrum får bara ske efter särskilt tillstånd av och på de villkor som lämnas från berörd flygkontrollenhet för det aktuella luft-rummet (klarering).
För flygningar med ett obemannat luftfartyg på lägre höjd än 10 meter över marken inom en kontrollzon på de militära flygplatserna Karlsborg, Linkö-ping/Malmen, Linköping/SAAB, Luleå/Kallax, Ronneby, Såtenäs, Uppsala, Vidsel, Visby, Hagshult och Jokkmokk krävs ingen klarering om villkoren i fjärde stycket är uppfyllda.
Inom övriga kontrollzoner än de som anges i andra stycket krävs ingen klarering för flygningar med ett obemannat luftfartyg på lägre höjd än 50 me-ter över marken om villkoren i fjärde stycket är uppfyllda.
Följande villkor ska vara uppfyllda för det obemannade luftfartyget:
1. Att det obemannade luftfartygets hastighet inte överstiger 25 meter/ sekund (50 knop eller 90 kilometer/timme).
2. Att det obemannade luftfartyget inte flygs närmare än 5 km från någon del av flygplatsens start- och landningsbana/or. Se bilaga 1 för instruktioner om avståndsmätning till start- och landningsbana. Med flygplats avses den flygplats för vilken kontrollzonen/trafikinformationszonen är upprättad.

Uppdaterad: 26 JAN 2018 02:22 Skribent: Anton Vannesjö
E-post: Adressen Gömd

Just nu!

Årsmöte 2022 den 30e mars kl 19:30. Inbjudan skickas även via mail, med länk till Zoom-rum.


Nya EU-regler från 2021. Krav på att man registrerar sig som operatör innan man får flyga. Läs mer på www.faltregister.se och www.modellflygforbund.se


Nuvarande regler tillåter max flyghöjd 50 meter och maxfart på 90km/h. Fartyget måste även märkas tydligt med ägarens operatörs-ID. Förhandlingar med Arlanda och Transportstyrelsen pågår för att utöka luftrummet.


Facebook-sida (öppnas i nytt fönster)


En glimt av oss


Vårat fält i Phoenix!

Dannes Holk har rättat till geometrin på fältet.
Den versionen finns här:Viklanda med flera fält

Postadress:
Väsby MF - Flygsport
Jan-Olof Djärv, Ryttartorpsvägen 11
19453 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link