Hoppa till sidans innehåll

SMFF:s försäkring

03 FEB 2019 20:12
Ny policy gällande SMFF:s medlemsförsäkring. Restriktionerna att man måste flyga på en av klubbens "godkända fält" är inte längre en begränsning, därmed är försäkringen även giltig vid flygning utanför Viklanda. Försäkringen gäller även utomlands.
 • Uppdaterad: 03 FEB 2019 20:12

Följande publicerades den 27e Januari på SMFF:s hemsida:

Det är viktigt att vara ordentligt insatt i villkoren för en så viktig försäkring som förbundets olycks- och ansvarsförsäkring för våra medlemmar. Att tro eller anta att den omfattar vissa saker är inte tillfyllest. Man måste veta!

Efter detaljgenomgång av villkoren för förbundets olycks- och ansvarsförsäkring fick undertecknad och ordf Bredd styrelsens uppdrag att ta kontakt med vårt försäkringsbolag IF för att reda ut ett antal frågetecken som fanns.

Att läsa och tolka försäkringsvillkor på ett korrekt sätt är inte det enklaste, framför allt inte för lekmän som vi. Vi valde därför att beskriva ett antal tänkbara scenarier som vi vill att försäkringen ska täcka och presentera dessa för IF och be om deras kommentarer på dessa.

Det är främst tre saker vi vill att försäkringen skall omfatta;

 • Personligt olycksfall 
  Alla former av olycksfall som kan drabba medlemmen vid utövandet av modellflygning oavsett om det handlar om rekreationsflygning eller organiserad tävlingsflygning. Det kan t.ex. handla om skador på händerna av propellern eller rotorn på en helikopter. Olycksdelen bör vara gällande utan inskränkning i hela världen. 

 • Skador på tredje man 
  Alla former av olycksfall som kan drabba tredje man vid utövandet av modellflygning oavsett om det handlar om rekreationsflygning eller organiserad tävlingsflygning. Det kan t.ex. handla om att en åskådare blir påflugen av ett plan. Även den här delen bör vara gällande utan inskränkning i hela världen.

 • Skador på annans egendom 
  Alla former av skador som kan drabba annans egendom vid utövandet av modellflygning oavsett om det handlar om rekreationsflygning eller organiserad tävlingsflygning. Det kan t.ex. handla om att någons bil blir påflugen av ett plan. Även den här delen bör vara gällande i hela världen utan inskränkning. 

 Följande scenarier tillställdes försäkringsbolaget för deras kommentarer;

 1. En modellflygare råkar få in sin hand i den roterande propellern i samband med start av motorn med allvarliga skärskador som följd. Täcker nuvarande försäkring denna händelse?
 2. Om händelsen ovan sker i samband med ett besök vid en utländsk flygklubb, t.ex. USA?

 3. En modellflygare tappar kontrollen över sitt flygplan som kraschar in i en parkerad bil invid flygfältet med plåtskador som följd.

 4. Om händelsen enligt ovan sker i utlandet, t.ex. Tyskland? 
 5. En modellflygare tappar kontrollen över sitt flygplan som kraschar in bland några åskådare med allvarliga skador på några av dessa.
 6. Om händelsen enligt ovan sker i utlandet, t.ex. Frankrike?

Försäkringsbolaget svarade jakande på samtliga scenarier ovan. Och överallt i världen utan undantag. Detta innebär att ni som t.ex. åker ned till Alperna och flyger hang är försäkrade genom förbundets försäkring. Eller ni som spenderar någon vecka på RC-Hotel på Korfu.

Försäkringsbolaget ställer inga krav på "godkända flygfält" men förtydligar att i händelse av olycka tittar man alltid på om någon form av omdömeslöshet föreligger som kan komma att jämka ersättningen i större eller mindre grad.

Högsta ersättningsbelopp per skadetillfälle är 20.000.000 SEK. Det täcker därmed kravet på försäkringsbelopp som ställs i EG-förordningen 785/2004 för luftfarkoster upp till 500 kg.

Vi jobbar nu vidare med möjligheterna för medlemmarna att frivilligt kunna teckna en särskild försäkring som täcker kostnaderna vid krasch av framför allt det lite större och dyrare planen. Vi återkommer när vi har någon lösning på detta.

 

Magnus Bernroth,  Per Nilsson

 

Källa:

https://www.modellflygforbund.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/smffsforsakring/?fbclid=IwAR0iD9Wmw886Mc6CM_CkjyaUx3KHBemtUf7Vl4kInnf5ApNxCRMIxE5Ga_8

Skribent: Anton Vannesjö
Epost: Adressen Gömd

Just nu!

Årsmöte den 10e mars kl 19:00. Inbjudan är skickad via mail, med länk till Zoom-rum.

Fakturor ska vara utskickade till alla medlemmar. Om ingen faktura har mottagits maila kassören (kolla skräpposten först).

Klicka här för mer info.


Nya EU-regler från 2021. Krav på att man registrerar sig som operatör innan man får flyga. Läs mer på www.faltregister.se och www.modellflygforbund.se


Nuvarande regler tillåter max flyghöjd 50 meter och maxfart på 90km/h. Fartyget måste även märkas tydligt med ägarens operatörs-ID. Förhandlingar med Arlanda och Transportstyrelsen pågår för att utöka luftrummet.


Facebook-sida (öppnas i nytt fönster)


En glimt av oss


Vårat fält i Phoenix!

Dannes Holk har rättat till geometrin på fältet.
Den versionen finns här:Viklanda med flera fält

Postadress:
Väsby MF - Flygsport
Jan-Olof Djärv, Ryttartorpsvägen 11
19453 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link